یک لیست از دانش اموزان بسازید که در این لیست هر دانش آموز یک لیست نمرات داشته باشدو اولین المان این لیست نمرات اسم دانش آموز باشد و سپس یک کد بزنید که برای هر دانش آموز معدل دانش آموز را حساب کند

یک فانکشن بسازید به اسم فیبوناچی که کار این فانکشن این است که عدد n را به عنوان ورودی میگیرد و خروجی nمین عدد فیبوناچی است

یک کد بنویسید که اعداد فیبوناچی زیر ده هزار را یکی یکی بگوید

یک کد بنویسید که تمامی اعداد مضرب سه را تا زمانی چاپ کند که عدد مضرب سی و سه باشد اما خود سی و سه نباشد

یک کد بنویسید که دو عدد از کاربر بگیرد و تمامی اعداد بین این دو عدد را چاپ کند

تمرین های جلسه چهارم

تمرین های جلسه سوم

تمرین های جلسه دوم

تمرین های جلسه اول

تمرین های جلسه چهارم

در فرآیند ثبت نام مشکلی دارید؟

همین الان با ما تماس بگیرید، ما ثبت نامتان را انجام می‌دهیم